top of page
לוגו.png

הבית הקהילתי טבריה 15 מנסה לייצר אלטרנטיבה נעימה וחברותית:
הראדר הוירטואלי יאגד את כל מה שעושה לנו טוב על הלב, יתמקד בשכונה ובא.נשים החיים בה, וייתן מרחב לצמיחה ולהתפתחות.


מה יפורסם בראדר?
- עסקים, עצמאיים.ות ובעלי.ות מקצוע
-יוזמות וקריאה לשת"פ
-תרבות ואירועים חברתיים 

רוצה לפרסם? להגיע לשכונה? אנחנו כאן!


tveria15@hadarhaifa.org.il

04-8507785

bottom of page